TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

prev next

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest wyjątkową formą terapii. Charakteryzuje się wspieraniem rozwoju i likwidowaniem zaburzeń u dzieci i młodzieży. Wiąże się ze zdiagnozowaniem przyczyn trudnych zachowań bądź przeżyć dziecka w relacjach z samym sobą oraz innymi. Dzieci i młodzież oprócz podobnych problemów jak dorośli, zderzają się dodatkowo z realiami okresu dorastania oraz chęcią przynależności do grup rówieśniczych.

Psychoterapia ma na celu pomoc w zrozumieniu sytuacji dziecka, psychoedukację, pomoc w rozwiązywaniu trudności szkolnych oraz terapię zaburzeń.