TERAPIA INDYWIDUALNA
prev next

 Psychoterapia indywidualna polega na bezpośrednim kontakcie klienta z psychoterapeutą. Ten rodzaj terapii skierowany jest do osób, które pragną lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje I myśli. Pragną poprawić relacje interpersonalne lub chcą potraktować terapię jako spotkania ogólnorozwojowe. A także dla osób, które podejrzewają u siebie, lub mają zdiagnozowane:

  • chroniczny stres
  • zaburzenia osobowości,
  • zaburzenia nastroju takie jak depresja czy obniżony nastrój,
  • zaburzenia lękowe, do których możemy zaliczyć lęki uogólnione, kompulsje, fobie, ataki paniki,
  • zaburzenia odżywiania takie jak bulimia czy anoreksja,
  • zaburzenia seksualne,
  • problemy przystosowawcze,
  • uzależnienia,
  • DDA,
  • zespół stresu pourazowego.