WIZYTY DOMOWE
prev next

 Oferta gabinetu obejmuje także wizyty domowe. Są one skierowane do osób, które ze względu na wiek, problemy w poruszaniu się, czy ogólny niepokój związany z wizyt w gabinecie wolą ten rodzaj spotka terapeutycznych.

 Celem wizyt domowych jest dbałość o dobrą kondycję psychiczną klientów poprzez zagwarantowanie profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Ofertę wizyty domowej kieruję do osób z powiatu kamiennogórskiego i okolic.

 Gwarantuję pełną i kompleksową terapię przy zachowaniu i poszanowaniu zasady poufności oraz intymności.